Pengenalan dan Inventarisasi Hutan oleh PT Wanara Sakti Nusantara  Sukabumi tanggal 19 Agustus 2019 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi.