Sungai kecil dan mata air yang ada di Hutan Pendidikan Gunung Walat.