Studi Banding oleh Pusat Kajian dan Edukasi Hutan (Puskasitan) Olat Banga Universitas Teknologi Sumbawa tanggal 4 – 5 Februari 2019 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi.