Gathering Angkatan 15 Fakultas Kehutanan IPB tanggal 25 – 26 Agustus 2017 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi.