Diklat Puslitbang Kehutanan Bogor tanggal 11 – 12 April 2017 di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi.